Podsumowanie I Ogólnopolskiej Debaty Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość

Ogólnopolskiej Debacie Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość

Ponad 200 osób wzięło udział w I Ogólnopolskiej Debacie „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość”, podczas której o niezbędnych dla rolnictwa i klimatu rozwiązaniach rozmawiali naukowcy, aktywiści, politycy, samorządowcy, przedstawiciele sektora rolniczego, ekolodzy oraz młodzież. To bardzo cenne, że wielość punktów widzenia pozwoliła przyjrzeć się omawianym zagadnieniom w sposób kompleksowy, uwzgledniający różne interesy i perspektywy – ocenili uczestnicy spotkania. Organizatorem debaty, która odbyła się 5 grudnia br., była Wyższa Szkoła informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Koalicja Klimatyczna.

I Ogólnopolska Debata Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość
fot. Mariusz Guzek/WSIiZ.

Wydarzenie wpisuje się w założenia kampanii rozpoczętej przez Koalicję Klimatyczną w ramach Manifestu 100 dni, który kładzie nacisk na konkretne wytyczne i rekomendacje dotyczące zmiany przepisów w terminie 100 dni po wyborach parlamentarnych. Wszyscy jesteśmy podobnego zdania – pora na zmiany i to daleko idące. I wiemy, że nie mamy na to czasu – podkreślał dr hab. inż.  Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Świat skupił się na tym, żeby zminimalizować, zatrzymać wzrost temperatury, żeby chronić nasz klimat. Stanowczo za mało się jednak mówi, a jeszcze mniej się robi jeśli chodzi o postępującą degradację środowiska. Ten proces jest coraz szybszy. Głównym winowajcą tego problemu jest przemysłowy system produkcji żywności. Nie ma lepszego czasu, żeby wreszcie z determinacją żegnać przemysłowy system produkcji żywności, żeby postawić na żywność, którą się produkuje, szanując jednocześnie środowisko. Wygramy podwójnie – doraźnie i perspektywicznie. Kto wcześniej uwolni się od tego ciężaru, tym lepiej na tym wyjdzie – mówił prof. Pomianek.

Zaspakajając potrzeby ludzi, przede wszystkim konsumpcyjne, wprowadzamy niszczące dla środowiska sposoby, nie tylko hodowli, ale również produkcji rolnej. Myślę, że zmiany w polskim rolnictwie są konieczne. Muszą one jednak dotyczyć nie tylko rolników, ale umysłów ludzi, którzy są nie tylko rolnikami i producentami, ale też konsumentami. To jest dzisiaj naszym wyzwaniem. Przez dwa sezony, w 2018 i 2019 roku, w wyniku suszy, polskie rolnictwo straciło 20 mld zł, z czego 4,5 mld to odszkodowanie wypłacone z budżetu państwa. To konkretne finansowe straty, które musimy starać się zmniejszyć i przystosować rolnictwo do zmian klimatu – podkreśliła we wprowadzeniu do debaty Dorota Niedziela, Wicemarszałek Sejmu RP.

fot. Mariusz Guzek/WSIiZ.

Ciekawe artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przyroda, natura, abstrakcja