Venture capital w.2

60.57 

Swoją ogromną popularność venture capital zawdzięcza bezprecedensowej ekspansji technologicznych start-upów w ciągu kilku poprzednich lat, w tym także w. Polsce. Podobnie jak wszystkie inne instytucjonalne formy finansowania przedsięwzięć gospodarczych. VC podlega cykliczności. Poprzedni…

Opis

Swoją ogromną popularność venture capital zawdzięcza bezprecedensowej ekspansji technologicznych start-upów w ciągu kilku poprzednich lat, w tym także w. Polsce. Podobnie jak wszystkie inne instytucjonalne formy finansowania przedsięwzięć gospodarczych. VC podlega cykliczności. Poprzedni…

Nowości w katalogu produktów

loader-image