Etyka przeciwko moralności

46.11 

Można by powiedzieć, że niniejsza praca wyrosła w całości z namysłu nad jednym zdaniem. W lutym 1982 r., podczas wykładu wygłaszanego w. Coll?ge de. France, Michel. Foucault przywołał kolejno projekty. Montaigne`a, Schopenhauera, Nietzschego, Baudelaire`a i innych, by wreszcie stwierdzić:…

Opis

Można by powiedzieć, że niniejsza praca wyrosła w całości z namysłu nad jednym zdaniem. W lutym 1982 r., podczas wykładu wygłaszanego w. Coll?ge de. France, Michel. Foucault przywołał kolejno projekty. Montaigne`a, Schopenhauera, Nietzschego, Baudelaire`a i innych, by wreszcie stwierdzić:…