UNICEF: prawa dziecka na co dzień nie od święta

Piknik dzień dziecka

Każde dziecko powinno mieć równe szanse, równy start i równe możliwości, bo prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci, wszędzie na świecie – taka zasada od samego początku przyświeca aktywności UNICEF. Dobrem dzieci i dążeniem do respektowania ich praw powinny kierować się wszystkie instytucje, tym bardziej, że skala problemów, z którymi dzieci w wielu krajach muszą się mierzyć wcale nie maleje. Dzień Dziecka jest doskonałą okazją, żeby najmłodszym przypomnieć ich prawa. Ta wiedza pozwala je egzekwować i skutecznie korzystać z nich, by unikać wielu nieprzyjemnych sytuacji.

W tym roku przypada 34. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka – to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach dziecka. UNICEF odegrał istotną rolę w jej powstaniu i od niemal 80 lat poprzez swoje działania dąży do tego, by ten zbiór stał się kanonem zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci na całym świcie.

Składając w tym dniu najlepsze życzenia wszystkim dzieciom, nie mogę nie zwrócić uwagi na skalę potrzeb i problemów, z którymi najmłodsi muszą się mierzyć w wielu miejscach na świecie: od konsekwencji konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych czy zmian klimatycznych, przez przejawy agresji i zaniedbania, po brak dostępu do edukacji i trudną sytuację ekonomiczną. Pamiętajmy, że o prawa dzieci i ich dobrostan należy zabiegać i troszczyć się nie tylko w dniu ich święta, i że wszystkie osoby prywatne, instytucje, firmy i inne podmioty powinny kierować się dobrem dziecka i stać na straży ich praw – podkreśla Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Dzień Dziecka jest też doskonałą okazją, żeby najmłodszym przypomnieć ich prawa i podkreślić, że ich znajomość jest kluczowa, aby z nich korzystać i w razie potrzeby egzekwować je od odpowiednich organów czy instytucji. Jednocześnie należy podkreślić, że upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest próbą zamachu na autorytet rodziców, opiekunów czy nauczycieli – wręcz przeciwnie. Dorośli powinni zdawać sobie sprawę, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych tylko wzajemnie się uzupełniają. Dziecku świadomemu swoich praw łatwiej jest przeciwstawiać się przemocy, zaniedbaniom czy wykorzystaniu.

Praktyczna implementacja praw dziecka na poziomie lokalnym jest kluczowym założeniem programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Celem tej międzynarodowej inicjatywy UNICEF skierowanej do samorządów jest wsparcie miast w zapewnieniu odpowiedniej jakości dóbr i usług dla dzieci i młodzieży oraz rzeczywista realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Miasto Przyjazne Dzieciom to miasto, które: wdraża polityki przeciwdziałające dyskryminacji dzieci, dąży do tego, by głosy, potrzeby i prawa dzieci stały się integralną częścią realizowanych polityk, programów i decyzji, prowadzi działania edukacyjne dotyczące praw dziecka oraz tworzy warunki umożliwiające rzeczywistą partycypację dzieci i młodzieży.

Obecnie program swoim zasięgiem obejmuje 40 państw na całym świecie. W Polsce uczestniczy w nim obecnie 9 miast: Gdynia, Sopot, Kraków, Poznań, Toruń, Konin, Grodzisk Mazowiecki, Lubliniec i Opole. W 2022 roku Gdynia jako pierwsza w Polsce otrzymała tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom.

Okazją do rozmów i propagowania idei praw dziecka był tłumnie odwiedzany 24. Piknik Olimpijski, który odbył się 27 maja. Na stoisku UNICEF Polska dzieci mogły nie tylko dobrze się bawić, ale także zapoznać się z przygotowanymi specjalnie dla nich książeczkami o prawach dziecka.

Biznes kontra smog – Wspieramy klimat. Nagrodą w konkursie na transparent o prawie dzieci do życia w zdrowym środowisku były spotkania z Agnieszką Radwańską

Spotkanie dzieci z Agnieszką Radwańską

Prawa dzieci, a w szczególności ich wymiar ekologiczny, były też elementem V edycji projektu edukacyjnego “Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”, który po raz pierwszy został przeprowadzony we współpracy z UNICEF Polska. Nagrodą w konkursie na transparent o prawie dzieci do życia w zdrowym środowisku były spotkania z Agnieszką Radwańską, Ambasadorką UNICEF Polska.

Z okazji Dnia Dziecka UNICEF Polska objął też patronatem honorowym przedstawienie „Dzielny Głębinek”, którego prapremiera zaplanowana jest na 3 czerwca w Teatrze Roma w Warszawie.

Dzielny Głębinek

Do 9 czerwca każdy młody widz otrzyma po spektaklu specjalną książeczkę nawiązującą do praw dziecka. Będzie w niej można narysować swoje marzenie i wysłać do UNICEF Polska, a każda przesłana praca zostanie opublikowana na stronach społecznościowych organizacji.

Więcej o prawach dziecka można przeczytać na stronie UNICEF.pl.


Nowości w katalogu produktów

loader-image

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przyroda, natura, abstrakcja